โควิดลามโรงเรียนดังลำปาง ประกาศปิด 3 วัน สั่งเรียนออนไลน์ 100%

384

โควิดลามโรงเรียนดังลำปาง ประกาศปิด 3 วัน สั่งเรียนออนไลน์ 100%

วันที่ 4 ก.ค. 65 ‘โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย ลำปาง’ ประกาศแจ้งนักเรียนทุกคน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนในวันที่ 4 – 6 ก.ค.65 ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งบุคลากรครูและนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิดที่กำลังระบาดหนัก เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คนในโรงเรียน จึงขอให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าว
โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ดูแล และป้องกันตนเอง หากมีอาการป่วยหรือมีอาการบ่งชี้การติดเชื้อ ให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่น จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
Facebook Comments