สดร. แจงดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลก 10 ส.ค. นี้ ไม่เป็นอันตรายต่อโลก

1528

สดร. แจงดาวเคราะห์น้อยเข้าใกล้โลก 10 ส.ค. นี้ ไม่เป็นอันตรายต่อโลก

     จากประเด็นข่าวดาวเคราะห์น้อยเฉียดโลก 10 สิงหาคมนี้ นายสิทธิพร เดือนตะคุ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า ดาวเคราะห์น้อยที่จะเข้าใกล้โลก คือ ดาวเคราะห์น้อย 2006 QQ23 จะเคลื่อนผ่านใกล้โลกที่ระยะห่างประมาณ 7.3 ล้านกิโลเมตร (ระยะทางเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์ ประมาณ 0.38 ล้านกิโลเมตร) มีความเร็วประมาณ 16,740 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นวัตถุใกล้โลก (Near-Earth Objects) เนื่องจากอยู่ในระยะห่างที่นักดาราศาสตร์นิยามไว้ คือใกล้โลกน้อยกว่า 195 ล้านกิโลเมตร (1.3 AU)
     ดาวเคราะห์น้อย 2006 QQ23 ถูกค้นพบโดยหอดูดาวไซดิงสปริง ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 จัดเป็นดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก มีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 263 วัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 570 เมตร เคยโคจรเข้าใกล้โลกหลายครั้งแล้ว การโคจรเข้าใกล้โลกในวันที่ 10 สิงหาคมนี้จึงถือเป็นเรื่องปกติ
KFFaMl.jpg     ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 570 เมตร ยาวกว่าความสูงของตึกใบหยกเกือบสองเท่า แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และอยู่ในระยะห่างที่ต้องเฝ้าระวังภัย แต่เราก็ไม่ควรกังวลว่าดาวดวงนี้จะพุ่งเข้าชนโลก เนื่องจากอยู่ในระยะที่ห่างมาก นาซาและนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามวัตถุเหล่านี้มาตลอด ไม่ใช่เพราะมันเป็นภัยต่อโลกของเรา แต่เพื่อทำให้มั่นใจว่ามันจะไม่เป็นภัยต่อโลกของเราจริงๆ และการเข้าใกล้เช่นนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีในการศึกษาดาวเคราะห์น้อย นอกจากนี้ จากการเฝ้าระวังมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบวัตถุขนาดใหญ่เช่นนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 6 วัตถุต่อปี โคจรเข้าใกล้โลกของเรา จนถือเป็นเหตุการณ์ปกติไปแล้ว
     สำหรับ สดร. ก็ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศสำหรับสังเกตการณ์วัตถุนอกโลก ร่วมกับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกเช่นกัน