ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City

1289

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

     วันนี้ (5 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ และหารือแผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการ Smart Nimman โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

     ในที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ Smart CMU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการในเรื่องของพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ Smart Nimman ซึ่งมีการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับปรุงผิวทางเดิน การติดตั้งระบบและสายสื่อสารลงดิน การวางท่อ ขยายท่อประปา การติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจัดจุดจอดรถ
     นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความชัดเจนในการดำเนินงาน รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยใช้กรอบแนวคิด Smart City ในการแก้ไขปัญหา
ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

blank blank