เชียงใหม่เผยรายละเอียด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 186 ราย

1923

เชียงใหม่เผยรายละเอียด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 186 ราย

วันที่ 14 ม.ค. 65 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 186 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 9 ราย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามโปรแกรม Test & Go 3 ราย, กรุงเทพมหานคร ลำปาง เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ และนนทบุรี จังหวัดละ 1 รายส่วนอีก 177 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ 9 ราย จาก 4 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย โกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี 5 ราย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 ราย, สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 หนองหอย 1 ราย และร้าน Woodstock Café and Bar 1 ราย ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเหล่านี้แล้ว โดยทีมควบคุมโรคได้ทำการควบคุมโรค ฆ่าเชื้อ ตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงต่ำ และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสที่มีผลตรวจเป็นลบเป็นเวลา 14 วันแล้ว

blank

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค พบเพิ่ม 3 ราย จากคลัสเตอร์ร้าน Living Machine, ร้าน The Toys และโรงพยาบาลเทพปัญญา คลัสเตอร์ละ 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 70 ราย และผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 95 ราย ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัว ไม่พบเพิ่ม

blank

โดยในระยะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี รองลงมา 15-35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และนักศึกษา ที่มีไทม์ไลน์สัมพันธ์กับคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่พบในช่วงนี้ จึงขอให้ประชาชนงดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ ออกไปก่อน ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัว ไม่ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว และผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้านี้ต้องกักตัว และสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK สำหรับศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ที่เปิดสายให้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัดมี 5 หมายเลข คือ 0654724315-9 ส่วนระดับอำเภอสามารถโทรเข้าไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน ATK ระดับอำเภอ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.00 น.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank