ดร.อนันต์ เผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นการป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน!!!

96
วันที่ 24 ธ.ค. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Anan Jongkaewwattana โดยระบุว่า…
***เข็มกระตุ้นสู้โอมิครอนได้นานแค่ไหน???***
ข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ (symptomatic infection) ของไวรัสโอมิครอน ได้ถูกประเมินโดยทีมวิจัยของ UK จากฐานข้อมูลผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโอมิครอนจำนวน 68,489 ราย สรุปได้ดังนี้ครับ
1. ผู้ที่ได้รับการฉีด AZ ครบ 2 เข็มแล้ว ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA ของ Pfizer หรือ Moderna ประสิทธิภาพการป้องกันโอมิครอนที่ 2-4 สัปดาห์ อยู่ที่ประมาณ 60% ทั้งคู่ … แต่ ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ไม่นาน เพราะ ตกลงมาเหลือ ประมาณ 35% สำหรับ Pfizer (ที่ 10 สัปดาห์หลังเข็ม 3) และ 45% สำหรับ Moderna ที่ 5-9 สัปดาห์ หลังเข็มกระตุ้น…ตกค่อนข้างไวทั้งคู่ครับ ?
2. ผู้ที่ได้รับ mRNA อย่าง Pfizer มา 2 เข็ม มีทุนสำรองดีกว่ากลุ่มแรกครับ เพราะหลังฉีดเข็ม 3 พบว่า หลังฉีดเข็ม 3 ของ Pfizer ประสิทธิภาพการป้องกันโอมิครอนสูงได้ถึง 70% ภายใน 1 สัปดาห์ (ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของเดนมาร์กที่ได้ออกมาที่ 55%) แต่ ประสิทธิภาพตกไวเช่นกันครับ เพราะตัวเลขที่มากกว่า 10 สัปดาห์หลังกระตุ้นประสิทธิภาพของ PZx3 ลดลงเหลือ 45%
***ที่น่าสนใจคือ ตัวเลขของกลุ่มที่กระตุ้นด้วย Moderna ครับ คือ PZx2 + MDN ประสิทธิภาพของวัคซีนสูงที่ 70-75% ยาวนานไปถึงมากกว่า 9 สัปดาห์ ซึ่งดูเหมือนว่าสูตรนี้ตกช้ากว่าสูตรอื่นๆสำหรับโอมิครอนครับ แต่คนไทยใช้สูตรนี้น้อยมาก
3. ข้อมูลสำหรับคนที่ฉีด Moderna 2 เข็มแบบไม่กระตุ้นก็มีตัวเลขออกมาละครับ คือ ประสิทธิภาพป้องกันโอมิครอนที่ 50% ที่ 2-4 สัปดาห์ เริ่มตกมาที่ 30% ที่ 10 สัปดาห์ และ 0% ที่ 20 สัปดาห์ครับ แสดงว่า MDNx2 ก็ต้องกระตุ้นเช่นกันครับ
เนื่องจากตัวเลขผู้ป่วยอาการหนักยังมีจำนวนเป็นหลักร้อยในปัจจุบันทีมวิจัยจึงยังไม่สามารถคำนวณประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันอาการป่วยหนักของโอมิครอนได้ในระยะนี้ครับ และ ตัวเลขที่รายงานนี้คือ % ประสิทธิภาพของวัคซีนจาก real-world data ไม่ใช่ค่าการวัดภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติการครับ
ข้อมูลจาก UKSHA Variant Technical Briefing 33 p.24
ที่มา : https://www.facebook.com/anan.jongkaewwattana/posts/5130547176985163

6m8RUJ.jpg
6m8iB9.jpg
6m8x8b.jpg