อุตุฯคาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน เผยเดือน ส.ค.-ก.ย. มีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คาดพายุเข้าไทย 1-2 ลูก

4867

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน เผยเดือนสิงหาคมถึงกันยายน  ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คาดพายุเข้าไทย 1-2 ลูก

     เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง “คาดการณ์ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน พ.ศ. 2562” ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน โดยครึ่งแรกของฤดูฝนพบว่าปริมาณฝนรวมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางยังคงต่ำกว่าค่าปกติต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างที่มีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติเกินกว่าร้อยล่ะ 50
     ส่งผลให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน นั้น เป็นผลจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนอีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงอ่อน ส่งผลให้ฝนตกไม่ต่อเนื่องและปริมาณฝนน้อย บางพื้นที่เกิดฝนทิ้งช่วง (มีฝนน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อเนื่องกันเกินกว่า 15 วัน)

     โดยในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝนจนถึงปัจจุบัน ประมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติร้อยล่ะ 13 อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูฝนของปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสถานการณ์ฝนน้อยในช่วงนี้จะค่อย ๆ คลี่คลาย โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนบริเวณด้านรับลมมรสุมคือด้านตะวันตกของประเทศ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
     นอกจากนี้ยังอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือเคลื่อนเข้าใกล้และส่งผลกระทบ ในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นได้อีก และช่วยเพิ่มประมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่การเกษตรได้บ้างสำหรับปริมาณฝนรวมตลอดช่วงฤดูฝนทั้งประเทศจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน แต่จะยังคงต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยล่ะ 5-10 จึงแจ้งมาเพื่อการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง หรือภัยจากสภาวะอากาศเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูล ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือส่ายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง