3 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +66 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 40 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย

728

 3 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +66 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 40 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย

วันที่ 3 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +66 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 40 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 26 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,708 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 804 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,845 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank