ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เน้นย้ำดูแลประชาชนด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนตลอดช่วงเวลาที่กักตัว

904

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง เน้นย้ำดูแลประชาชนด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนตลอดช่วงเวลาที่กักตัวว พร้อมหารือแนวทางการลงทะเบียนและตรวจคัดกรอง (Swab) แรงงานรับจ้างเก็บลำไยทุกคนก่อนให้ทำงาน

วันที่ 19 ก.ค. 64 ที่เทศบาลตําบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอจอมทอง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในพื้นที่อำเภอจอมทองมีคลัสเตอร์ใหญ่ทั้งหมด 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม โดยเป็นการรับเชื้อกลับมาแพร่ต่อในชุมชน และอีกคลัสเตอร์หนึ่งก็คือคลัสเตอร์ผู้รับจ้างเก็บลำไย ตำบลแม่สอย ซึ่งผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาจากบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้ามารับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง ซึ่งทีมโควิดชุมชนสังเกตเห็นว่า มีผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดหลายคน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำคนงานไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ (Swab) ซึ่งทราบผลภายหลังว่ามีเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนในโรงเรียนบ้านโรงวัว และผู้ที่ร่วมกันรับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่

blank

ทั้งนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในด้านชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในอำเภอจอมทองทำการประเมินความเสี่ยงพื้นที่ของแต่ละตำบล และแจ้งเตือนให้ประชาชนลดการเข้าออกพื้นที่ที่ไม่จำเป็น และให้คนออกจากบ้านน้อยที่สุด พร้อมขอความร่วมมือร้านขายยาต่างๆ หากมีผู้ที่มาซื้อยาที่เข้าข่ายว่ามีอาการคล้ายกับติดเชื้อโควิด-19 ต้องแจ้งชื่อมาให้กับทางทีมโควิดชุมชนเพื่อลงไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง

blank

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการหารือแนวทางในการกำกับดูแลผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาเก็บลำไยในพื้นที่เพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ โดยให้ทางอำเภอจอมทองจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ประกอบอาชีพเก็บลำไยในพื้นที่ พร้อมทั้งทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (swab) ก่อนที่จะเข้าไปทำการเก็บลำไย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน

blank

จากนั้นนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโรงวัว ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ (Swab) กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตำบลแม่สอย เพื่อเร่งรัดหากลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้ได้เข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข ส่วนผู้ที่ผลตรวจในรอบแรกยังไม่พบเชื้อนั้นจะต้องทำการแยกกักตัวอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ข่าว-ภาพ : ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank