blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้"หางดง" ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

-

“หางดง” ออกมาตรการเข้ม คุมพื้นที่ หมู่ 5 ต.หารแก้ว หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ราย

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จํานวน 8 ราย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดงจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชน ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจําเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัว และ เวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจาก เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

2. กําหนดให้พื้นที่ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุม เข้มงวด

3. ขอให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสําหรับผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต. หารแก้ว ไม่ควรแวะรถในพื้นที่

4. กําหนดให้ หมู่ที่ 5 ตําบลหารแก้ว นอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ตามข้อ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กําหนดให้ เป็นพื้นที่ควบคุม หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้ แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดําเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ คณาคํา นายอําเภอหางดง ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอหางดง

AJNpzb.jpg

blank

Must Read

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากแต่เดิมในช่วงระยะดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ แต่หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก...
error: Alert: Content is protected !!