ด่วน‼ เชียงใหม่รายงาน พบการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด

403

ด่วน‼ เชียงใหม่รายงาน พบการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด

blank

วันที่ 22 เม.ย. 64 เชียงใหม่รายงานการพบผู้ติดเชื้อจากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ พบว่าเกิดจากคุณครูที่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด 120 ราย พบว่ามีเด็กในศูนย์เด็กเล็กอายุ 4-6 ปี ติดเชื้อทั้งหมด 14 ราย และอีก 2 ราย เป็นผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมกับทางอำเภอดอยละเก็ด จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจขึ้น เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้