นักท่องเที่ยวมั่นใจ! ถนนคนเดินเชียงใหม่ยังคึกคัก เจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มข้น ไม่สวมหน้ากากห้ามเข้าเด็ดขาด

381

นักท่องเที่ยวมั่นใจ! ถนนคนเดินเชียงใหม่ยังคึกคัก เจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มข้น ไม่สวมหน้ากากห้ามเข้าเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ที่ถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ และสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ณ ถนนคนเดินท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลการปฏิบัติ​หน้าที่พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้กำชับให้สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งเน้นย้ำผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ บริเวณถนนคนเดินท่าแพให้มีการเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของบรรยากาศทั่วไปนั้นถือว่าคึกคัก ยังมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ถนนคนเดินเป็นจำนวนมาก โดยพบว่ามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

19646AC9 9162 4353 925D 7E88A8DFFCC1
64525
64529
64530
64531
64532
64533
64534
64537
64538
64539
64540
64541
64542