blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งลดระดับน้ำคูเมืองลง 50 ซม. เพื่อเป็นแก้มลิงรับน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน 'โนอึล'

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งลดระดับน้ำคูเมืองลง 50 ซม. เพื่อเป็นแก้มลิงรับน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ‘โนอึล’

-

blank

เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งลดระดับน้ำคูเมืองลง 50 ซม. เพื่อเป็นแก้มลิงรับน้ำฝน ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ‘โนอึล’

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แจ้งว่าจะดำเนินการ ลดระดับน้ำคูเมืองลง 50 เซนติเมตร เพื่อเป็นแก้มลิง รับน้ำฝนจากพายุโซนร้อน โนอึล ระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขออภัยในความไม่สวยงามของคูเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

blank

blank

Must Read

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประชาชนนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคทางออนไลน์กันมากขึ้น เพราะด้วยเป็นการประหยัดด้านเวลา และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 แต่การสั่งซื้อของแต่ละครั้งผู้ซื้อก็ต้องมั่นใจ   ถึงคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่าง ๆ ที่อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากกอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดการเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม...
error: Alert: Content is protected !!