รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ปลื้มท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก

1725

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ปลื้มท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยได้เข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้ากราบสักการะและสนทนาธรรมพระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และเข้ากราบสักการะพระรอด พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธามาเป็นระยะเวลานาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีวัดดังและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เช่น วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งจากการได้เดินทางมาครั้งนี้ พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มากขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด