Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ปลื้มท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ปลื้มท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก

-

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ ปลื้มท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงใหม่ เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยได้เข้ากราบสักการะองค์หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้เข้ากราบสักการะและสนทนาธรรมพระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และเข้ากราบสักการะพระรอด พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ศรัทธามาเป็นระยะเวลานาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีวัดดังและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก เช่น วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งจากการได้เดินทางมาครั้งนี้ พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มากขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารสุขอย่างเคร่งครัด

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!