สัมผัสเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ในแบบคุณ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle 2020

507

สัมผัสเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ในแบบคุณ
Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle 2020

ในช่วงที่ผ่านมา การเกิดวิกกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบ กับเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ กับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ ของเชียงใหม่ ก็ไม่ได้จางหายจากใจใคร จึงเกิดมีแนวคิด ผ่านเครือข่ายพัฒนาเมือง โดยมี กฎบัตรเชียงใหม่ เป็นแม่งานในการจะผลักดันโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ Chiang Mai Creative Mind 2020 ซึ่งได้พยายามผลักดันโครงการส่งเสริมเมืองผ่านงานศิลปะ หลายโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัด งาน Music on street งานถนนดนตรี “ภูเขาและสายน้ำ” กาดบ้านฮ่อ ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
จึงได้เกิดแนวคิดที่ สร้างสรรค์งานแฟชั่น ในแบบฉบับของเชียงใหม่ ขึ้นมา โดยนำเสน่ห์ของ ไลต์สไตล์ แบบเชียงใหม่ การท่องเที่ยว มาผสมผสานกับแฟชั่น จนเกิดเป็นกิจกรรม CMCM2020 Chiang Mai Creative Fashion & Lifestle 6 สัปดาห์สัมผัส ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ในแบบคุณ ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2563 สร้างประสบการณ์ใหม่ กับ 5 ธีม 6 เส้นทาง ที่จะพาไปสัมผัสเชียงใหม่ ที่ชวนให้หลงรัก
ธีมที่ 1 สวัสดีคร๊าฟ สัมผัสงานคร๊าฟและงานฝีมือเครื่องประดับแห่งล้านนา
ธีมที่ 2 ลำนำแห่งขุนเขา เส้นทางแห่งนางพญาผ้าซิ่น และยืนถิ่น กินนรีแห่งขุนเขา
ธีมที่ 3 ศิลปะครอบครัว ความสุข สร้างดีไซน์ วิถีล้านนา ศิลปะ สร้างความสุข
ธีมที่ 4 เส้นฝ้ายและสายไหม ย้อม ทัก ปัก ทอ DIY สร้างชีวิต
ธีมที่ 5 ศิลปะ ริมทาง แฟชั่น เดินถนน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น ในสัปดาห์ที่ 6 นั่นก็คือ ตลาดนัดอาร์ตคร๊าฟ ที่จะรวมของดี จากทั้ง 5 ธีม มาอยู่ในงาน ในช่วงวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 และไฮไลท์ สำคัญนั่นก็คือ แฟชั่นโชว์ จากดีไชน์เนอร์ทั่วเชียงใหม่กว่า 30 ชีวิต และชุดแฟชั่นที่มาจากทั้ง 5 ธีม กว่า 80 ชุด และเป็นครั้งแรก ที่จะใช้ สะพานขัวเหล็ก แลนด์มาร์ก แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดงาน

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน สัมผัสเชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ในแบบคุณ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle 2020 ภายใต้โครงการ Chiang Mai Creative Mind 2020 โดยภายงานมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงาน มีการแสดงมินิแฟชั่นโชว์ และการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าการจัดงาน Chiang Mai Creative Fashion & Lifestle ทั้ง 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2563 จะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดการจ้างงาน เกิดกระแสการท่องเที่ยว และเกิดการใช้จ่าย มูลค่ารวมมากกว่า 50 ล้านบาท