ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องกรอกแบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19

608
มาตรการคัดกรองผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ดำเนินตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องกรอกแบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศ ที่กำหนดให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จากท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง) มายังจังหวัดเชียงใหม่ ต้อง Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19 (COVID-19 Self Health Check) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี นอกจากนี้สายการบินต่างๆ ยังได้แนะนำให้ผู้โดยสาร Download Application และกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้ามาตั้งแต่ต้นทาง ทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มใน Application เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารขอให้แยกตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ ภูมิลำเนาของแต่ละคน รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

********************************
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

S 10231857
S 10231859
S 29278225
S 29278227
S 29278228
S 29278229
S 29278230
S 29278232
S 29278236
S 29278238
S 29278240