รพ.นครพิงค์ จำกัดให้เฝ้า-เยี่ยมผู้ป่วยได้เตียงละ 1 คน แนะเยี่ยมผู้ป่วยผ่านโทรศัพท์-วืดีโอคอล ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

5272

รพ.นครพิงค์ จำกัดให้เฝ้า-เยี่ยมผู้ป่วยได้เตียงละ 1 คน แนะเยี่ยมผู้ป่วยผ่านโทรศัพท์-วืดีโอคอล ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ประกาศขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื่อ ดังนี้

1.แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์-วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นๆ แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล

2.จำกัดผู้เข้าเยี่ยม และเฝ้าผู้ป่วยได้เตียงละ 1 คน

3.ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ให้งดมาเยี่ยมผู้ป่วย

4.ท่านที่มาตรวจด้วยอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ กรณีไม่เร่งด่วน ให้มาตรวจในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. เท่านั้น