กรมอนามัยแนะประชาชนทั่วไปหากไม่มีอาการป่วย ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย โดยให้ใช้หน้ากากผ้าแทนได้ ยกเว้นต้องไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง

9099

กรมอนามัยแนะประชาชนทั่วไปหากไม่มีอาการป่วย ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย โดยให้ใช้หน้ากากผ้าแทนได้ ยกเว้นต้องไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง

     จากกรณีที่มีหลายกระแสข่าวพูดถึงการส่วมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงที่เชื้อวไรัสโคโรนา(โควิด-19) กำลังระบาดอยู่นี้นั้น จนทำให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอและขาดตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวทั้งจากในและต่างประเทศระบุว่า การสวมใส่หน้ากากนั้น ถ้าสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีอาการป่วยใดๆ ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้ หรือให้ใช้เป็นหน้ากากผ้าแทน ยกเว้นหากต้องไปในที่พลุกพล่านคนเยอะก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยเฉพาะเหตุนั้นๆไป ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดการใช้หน้ากากอนามัยซึ่งไม่เพียงพอและหาซื้อยากอยู่ ณ ขณะนี้

blank

       โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า  จากปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัยในช่วงนี้เวลานี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ ) ได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนพร้อมแนะนำทางเลือกในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มี ผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็นจำนวนมาก  สามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าที่สะอาดแทน  ส่วนหน้ากากอนามัยเหมาะสำหรับใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม โดยข้อดีของหน้ากากผ้าที่แนะนำให้ใช้นอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว ยังนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากากอนามัยเนื่องจากสามารถเย็บใช้ได้เอง ช่วยลดปัญหาขาดแคลน และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอีกด้วย

     “ทั้งนี้ สำหรับการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนั้น หลักสำคัญต้องพิจารณาจากสถานการณ์คือ  1. ตนเองไม่สบาย หรือ  2. แพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยโดยไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้น ๆ จะสามารถแพร่เชื้อออกมาทางละอองฝอยจากการพูด ไอ จามหรือไม่ และ 3 .คนปกติที่ต้องเข้าไปในสถานการณ์ที่มีคนหนาแน่นโดยห่างกัน  น้อยกว่า 1 เมตร โดยที่ไม่ทราบว่าคนที่ยืนอยู่ใกล้ชิดนั้นป่วยหรือไม่และสามารถจะแพร่เชื้อได้หรือไม่ ส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว หากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด ที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

     ทางด้านของ รศ.ดร.เจษฎา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่า “ประชาชนทั่วไป ต้องใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโคโรน่าไวรัส 2019 หรือไม่? คำตอบคือ หากไม่มีอาการไม่ต้องใส่ ไม่ดูแลผู้ป่วยไม่ต้องใส่ ล้างมือให้สะอาดไม่สัมผัสใบหน้าสำคัญกว่าใส่หน้ากากมาก อนุโลมใส่ในบางสถานการณ์ที่คิดว่าเสี่ยงเยอะจริงแต่ไม่ถึงกับใส่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน

blank

     ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังเลยคือการสัมผัสจากมือ ซึ่งแนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสของหรือเมื่อไปในสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงการใช้เจลล้างมือร่วมด้วย เพราะการเอามือไปสัมผัสจุดต่างๆ ถ้าเกิดมีเชื้อขึ้นมา เมื่อเราเอามาจับหน้า ตา จมูก ปาก ก็สามารถติดโรคได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของแต่ละคน