ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ คุมเข้มแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

541

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ คุมเข้มแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเตรียมแผนรับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ ซึ่งจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่าในช่วง 2 เดือนนี้จะเป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยเกิดขึ้นทั้งจากในพื้นที่และจากพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้ปริมาณค่าฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงได้วางมาตรการเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

     ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตน ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ ทั้งการสร้างเครื่องมือในการป้องกันตนที่สามารถทำได้เอง ราคาถูก อาทิ หน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ ฯลฯ พร้อมทั้งมี MISTER PM2.5 ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญที่จะร่วมกันดูแลประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งได้จัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ไว้ให้บริการประชาชนในพื้นที่

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคส่วนของอำเภอ และภาคส่วนของพื้นที่ป่า พร้อมทั้งชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน และผู้ที่มีอาชีพเก็บหาของป่า หรือเข้าไปในพื้นที่ป่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ หรือในบางพื้นที่ถ้าจำเป็นจริงๆ อาจต้องขอให้งดเว้นที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า เนื่องจากสภาพป่าที่แห้งมาก ง่ายต่อการจุดติดของไฟ หากไม่ระมัดระวัง อาจทำให้เกิดไฟป่าขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบ และหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะ ข้อปฏิบัติตน หรือการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุ ซึ่งเป็นแนวทางในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนด้านวิถีชีวิต เพื่อให้สามารถได้ประโยชน์ร่วมกัน

     ส่วนที่มีกระแสว่าการดำเนินการในการจับกุมผู้ที่เผาป่า ยังไม่ได้ดำเนินการจริงจัง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานและไม่สามารถพบผู้เผาป่า การจับกุมผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องพบเห็นการกระทำความผิดที่ชัดเจน หากตรวจสอบพบก็จะจับกุมดำเนินคดีทุกราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกคน ต้องมีสำนึกร่วมกันรับผิดชอบและช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคน