Home Tags Sthira yoga studio Chiangmai

Tag: Sthira yoga studio Chiangmai

ข่าวดี! สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากไทย เริ่ม 19 ก.ย.นี้

ข่าวดี! สหราชอาณาจักรยกเลิกมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางจากไทย เริ่ม 19 ก.ย.นี้ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า สหราชอาณาจักร ได้ประกาศเพิ่มประเทศไทยในรายชื่อประเทศ "travel corridors" ของสหราชอาณาจักร จะมีผลตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 19 ก.ย.นี้ ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรเป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!