blank
blank
Home Tags Social Engineering

Tag: Social Engineering

รีบใช้ก่อนหมดเขต! คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 นี้เท่านั้น

รีบใช้ก่อนหมดเขต! คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 นี้เท่านั้น เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามมาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐ พอใจกระแสการใช้จ่ายของประชาชน ที่รัฐบาลมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในการช่วยลดภาระในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของประชาชน ช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้ง...
error: Alert: Content is protected !!