blank
blank
Home Tags Healthy Family Trip

Tag: Healthy Family Trip

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำพ่อแม่ควบคุมปริมาณน้ำตาล และปริมาณขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม ในช่วงปิดเทอม หวั่นหากเด็กกินหวานมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาในระยะยาว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำพ่อแม่ควบคุมปริมาณน้ำตาล และปริมาณขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม ในช่วงปิดเทอม หวั่นหากเด็กกินหวานมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาในระยะยาว นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพทั้งภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วนและเบาหวานในกลุ่มเด็กนั้น สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคอาหาร ที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน ชาเย็น เบเกอรีและขนมหวานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงนี้ เริ่มพบมากตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยเรียน ข้อมูลจากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน โดยกรมอนามัยปี...
error: Alert: Content is protected !!