Home Tags GOMO ซิมออนไลน์

Tag: GOMO ซิมออนไลน์

แพทย์เตือน! “อุจจาระร่วงเฉียบพลัน” โรคที่ควรระวังในช่วงฤดูฝน ชี้กลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระวังเป็นพิเศษ

แพทย์เตือน! "อุจจาระร่วงเฉียบพลัน" โรคที่ควรระวังในช่วงฤดูฝน ชี้กลุ่มเสี่ยงเด็กและผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระวังเป็นพิเศษ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทำให้มีความชื้นในอากาศมากเชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดีทำให้อาหารและน้ำดื่มมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคเพิ่มขึ้นทำให้เกิดโรคของระบบทางเดินอาหารได้ง่าย โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสอาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน คือ จะถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติเกิน 3 ครั้งต่อวันหรือถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายมีมูกปนเลือด 1 ครั้งต่อวันอาจมีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียนสาเหตุเกิดจากการได้รับเชื้อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้ออยู่การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอมอาจจะทำให้ได้รับเชื้อได้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันกรณีที่เป็นเด็กให้ทานอาหารเหลวบ่อย ๆ...
error: Alert: Content is protected !!