Home Tags CMU Smart City

Tag: CMU Smart City

สายเที่ยวเตรียมพร้อม! เผยวิธีลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข-เราเที่ยวด้วยกัน” เริ่ม 15 ก.ค. 63 นี้

สายเที่ยวเตรียมพร้อม! เผยวิธีลงทะเบียน "เที่ยวปันสุข-เราเที่ยวด้วยกัน" เริ่ม 15 ก.ค. 63 นี้ โครงการเที่ยวปันสุข เพื่อการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบด้วยแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันและกำลังใจ จากการสนับสนุนค่าที่พักและ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะของการร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน โดยแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher...
error: Alert: Content is protected !!