Home Tags Barrabo

Tag: Barrabo

ครม. เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ไทยต่อได้ถึง 31 ก.ค. 63 นี้

ครม. เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ไทยต่อได้ถึง 31 ก.ค. 63 นี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม...
error: Alert: Content is protected !!