Home Tags 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด

Tag: 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด

นายอำเภอปางมะผ้า ชี้แจงหลังโดนกลุ่มชาวบ้านประท้วงขับไล่ออกจากพื้นที่่ เผยทำงานมากว่า 5 ปี ไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้าน

นายอำเภอปางมะผ้า ชี้แจงหลังโดนกลุ่มชาวบ้านประท้วงขับไล่ออกจากพื้นที่่ เผยทำงานมากว่า 5 ปี ไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้าน จากรณีเมื่อวันที่ 5 ส.ค 63 ที่ผ่านมา ได้มีการรวมตัวกันของราษฎร หลายหมู่บ้าน ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อขับไล่ นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า โดยมีการเขียนข้อความและประกาศโจมตีว่าไม่มีความยุติธรรมในการบริหารงาน สร้างความแตกแยกให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ และส่อในการทุจริตโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 39 โครงการ...
error: Alert: Content is protected !!