Home Tags ไอเรื้อรัง

Tag: ไอเรื้อรัง

ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน

ย้ำ! พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดูแลทุกกลุ่ม เตรียมจ้างงาน-สร้างรายได้ชุมชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานครบรอบ 74 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ เรื่องการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1,000,000 ล้านบาท...
error: Alert: Content is protected !!