หน้าแรก แท็ก ไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส