Home Tags แผ่นดินไหว ดอยสะเก็ด

Tag: แผ่นดินไหว ดอยสะเก็ด

โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

โรงแรมดวงตะวัน โรงแรมเลวิว และ วารี สปา ตบเท้า เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบตราสัญลักษณ์ “SHA”เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ และคุณวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับในนามโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่, คุณนภาพร สักใหญ่ ผู้จัดการโรงแรมเลวิว...
error: Alert: Content is protected !!