Home Tags แจกเงิน

Tag: แจกเงิน

‘แมลงก้นกระดก’ อีกหนึ่งตัวร้ายที่มากับสายฝน ที่ก่อให้เกิด “ผิวหนังอักเสบ” ควรหลีกเลี่ยงการปัดหรือสัมผัสโดยตรง

‘แมลงก้นกระดก’ อีกหนึ่งตัวร้ายที่มากับสายฝน ที่ก่อให้เกิด "ผิวหนังอักเสบ" ควรหลีกเลี่ยงการปัดหรือสัมผัสโดยตรง แมลงก้นกระดก หรือด้วงก้นกระดก เป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวประมาณ 7-8 มม. มักอาศัยบริเวณพงหญ้าอับชื้น ชอบออกมาเล่นไฟและแสงสว่างตามบ้านเรือน จะมีมากในช่วงปลายฤดูฝน แมลงชนิดนี้สามารถปล่อยสารที่เรียกว่า Pederin ซึ่งก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำลายเนื้อเยื่อผิวหนังของผู้ที่สัมผัส ไม่ควรโดนหรือสัมผัสตัวแมลงดังกล่าว หากบังเอิญแมลงโดนร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงการปัดหรือสัมผัสโดยตรง และควรปัดอุปกรณ์บนที่นอน สะบัดเสื้อผ้า อุปกรณ์ที่สวมใส่ เพื่อป้องกันแมลงซ่อนตัว อาการของผู้สัมผัสแมลงก้นกระดก -...
error: Alert: Content is protected !!