หน้าแรก แท็ก เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด