Home Tags เช็กร้านค้าคนละครึ่ง

Tag: เช็กร้านค้าคนละครึ่ง

เชียงใหม่ประกาศ‼ ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ประกาศ‼ ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย และเสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!