หน้าแรก แท็ก เชียงใหม่สั่งปิดเพิ่ม 2 หมู่บ้าน 1 สถานประกอบการ