หน้าแรก แท็ก เชียงใหม่พบโควิดสายพันธุ์เดลตาแล้ว 2 ราย