Home Tags หลอกขายเครื่องซักผ้า

Tag: หลอกขายเครื่องซักผ้า

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้วงวันที่ 21 - 23 มกราคม 2564 นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะดังกล่าว จะมีสภาพลมเฉื่อย และลมอ่อน มีความเร็วลมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ...
error: Alert: Content is protected !!