Home Tags หน้ากากอนามัยราคาถูก

Tag: หน้ากากอนามัยราคาถูก

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง เด็กป่วย “มือ-เท้า-ปาก” แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง เด็กป่วย "มือ-เท้า-ปาก" แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว โรคที่ต้องระมัดระวังคือ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งพบอัตราป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประกอบกับช่วงนี้ในบางพื้นที่ โรงเรียนประกาศให้เด็กหยุดอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เด็กๆ อาจมีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ในชุมชน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคมือ...
error: Alert: Content is protected !!