Home Tags #ส่งกำลังใจ ให้นักรบชุดขาวเชียงใหม่

Tag: #ส่งกำลังใจ ให้นักรบชุดขาวเชียงใหม่

1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมออกใบขับขี่ระหว่างประเทศใหม่ ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น

1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมออกใบขับขี่ระหว่างประเทศใหม่ ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่า การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนา 1968 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1...
error: Alert: Content is protected !!