Home Tags สันกำแพง

Tag: สันกำแพง

“เราเที่ยวด้วยกัน” ผลตอบรับดี! มีผู้ลงทะเบียนกว่า 4.76 ล้านคน ยอดจองโรงแรมพุ่งกว่า 391,731 ห้อง

“เราเที่ยวด้วยกัน” ผลตอบรับดี! มีผู้ลงทะเบียนกว่า 4.76 ล้านคน ยอดจองโรงแรมพุ่งกว่า 391,731 ห้อง  จากที่ได้เริ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ในภาพรวมมีผลตอบรับในทางที่ดี มีประชาชนสนใจลงทะเบียน 4.76 ล้านราย ลงทะเบียนสำเร็จ 4.51 ล้านราย มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการ 6,815 แห่ง กระจายตัวอยู่ครบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายลวรณ แสงสนิท...
error: Alert: Content is protected !!