Home Tags ลำไยลำพูน62

Tag: ลำไยลำพูน62

แจ้งด่วน!! คนไทย 2 ล้านคน ยังไม่ยื่นแบบรายการภาษี ใกล้สิ้นสุดการขยายเวลา ขอเชิญยื่นด่วน ภายใน 31 ส.ค.63

แจ้งด่วน!! คนไทย 2 ล้านคน ยังไม่ยื่นแบบรายการภาษี ใกล้สิ้นสุดการขยายเวลา ขอเชิญยื่นด่วน ภายใน 31 ส.ค.63 กรมสรรพากรขอเชิญผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบภายใน 31 สิงหาคม 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สะดวกง่ายได้ทั้งจ่ายและผ่อนชำระภาษี ส่วนผู้ที่ขอคืนภาษีแนะนำให้สมัครพร้อมเพย์ได้ภาษีคืนเร็ว นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ...
error: Alert: Content is protected !!