Home Tags ลำไยลำพูน

Tag: ลำไยลำพูน

กรมควบคุมโรค เผยไทยเข้าร่วมการถอดบทเรียน ชี้การป้องกันโควิด-19 ของไทยดีแล้ว แต่ยังต้องดีกว่าเดิม

กรมควบคุมโรคเผย การป้องกันโควิด-19 ของไทยดีแล้ว แต่ยังต้องดีกว่าเดิม วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าร่วมการถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยทีมจาก WHO  องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ ใน 9...
error: Alert: Content is protected !!