Home Tags ลานน้ำพุเมญ่า

Tag: ลานน้ำพุเมญ่า

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 183 ราย...
error: Alert: Content is protected !!