หน้าแรก แท็ก พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล ประจำปี 2566