Home Tags ฝุ่นควันเชียงใหม่

Tag: ฝุ่นควันเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ใหม่รองรับได้กว่า 1,317 คัน ด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัยปลอดภัย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพการรองรับ การจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้อีก 1,317 คัน ด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ณ...
error: Alert: Content is protected !!