Home Tags ฝุ่นควันเชียงใหม่ 2564

Tag: ฝุ่นควันเชียงใหม่ 2564

เทศบาลตำบลแม่ริม เปิดประชุมสภาอนุมัติจัดซื้อ “วัคซีนโควิด-19” ฉีดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ฟรี

เทศบาลตำบลแม่ริม เปิดประชุมสภาอนุมัติจัดซื้อ "วัคซีนโควิด-19" ฉีดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ฟรี เป็นที่แรกในเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นายบรรเจิด มาตัน นางปรียนิตย์ สังข์เรือง รองนายกเทศมนตรีแม่ริม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยวิสามัญ...
error: Alert: Content is protected !!