หน้าแรก แท็ก ผู้ป่วยรักษาหายทยอยออกจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่