หน้าแรก แท็ก #ปิดช่องจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกศาลเด็ก ทิศทางด้านที่มาจากแยกหนองประทีป