blank
blank blank
Home Tags ปัญหาหนี้นอกระบบ

Tag: ปัญหาหนี้นอกระบบ

เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 ประชาชนทั่วไป นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่ติดเชื้อสูง

เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 4 ประชาชนทั่วไป นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่ติดเชื้อสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแผนการบริหารวัคซีนโควิด-19 เดือน ก.พ.65 ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่กำหนดให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง 608 เท่านั้น การฉีดวัคซีนเข็ม 4 สำหรับประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3...