หน้าแรก แท็ก ประกาศให้ COVID-19(โคโรนา) เป็นโรคติดต่ออันตราย