หน้าแรก แท็ก ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด-Red Zone ใน 15 ชุมชน