Home Tags น้ำมัน

Tag: น้ำมัน

กองกำลังผาเมืองเชียงราย วางแนวลวดหนามเพื่อสร้างเครือข่ายแนว ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมกับนายอำเภอแม่สายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันวางแนวลวดหนามเพื่อสร้างเครือข่ายแนว ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 วันที่ 10 ก.ค.63  เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน อำเภอแม่สาย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน ได้ร่วมกันวางแนวลวดหนาม และสร้างเครือข่ายแนวร่วม...
error: Alert: Content is protected !!