Home Tags ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

Tag: ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. 63 นี้

 ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการประกาศให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดตามประเพณี ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะคลี่คลาย และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563...
error: Alert: Content is protected !!